Home

Förformade läkemedel (såsom viagra, cialis eller levitra) är den optimala åtgärder för första behandling viagra den medicin som används när alla befintliga former av organisk erektil dysfunktion, oavsett skäl för dess förekomst.

 

VI STÅR ALLA INFÖR ETT VIKTIGT VÄGVAL

Dagens anläggningar för gatubelysning styrs genom att lamporna i ett vägavsnitt sätts på eller stängs av med ett lokalt skymningsrelä eller ett tidur. Lamporna brinner med full effekt oavsett om det behövs eller inte. Och man saknar kontroll över vilka lampor som är trasiga. Att övervaka gatubelysning är kostsamt när inhyrd personal åker runt och kontrollerar trasig utrustning. Att förlita sig till allmänhetens felrapportering är ineffektivt och rent av trafikfarligt. GreenStreet® är ett innovativt belysningssystem från Capelon AB som drastiskt förbättrar framtidsutsikterna för en kostnadseffektiv, trafiksäker och miljöbevarande gatu- och vägbelysning.

DU HAR MÖJLIGHET ATT VÄLJA REDAN IDAG

Hjärtat i belysningssystemet utgörs av styrcentralen som, beroende på konfiguration, hanterar allt ifrån basal tänd- och släckfunktion till intelligent styrning och övervakning av varje enskild armatur. Styrcentralens flexibilitet innebär att du har möjlighet att uppgradera era befintliga system och börja med enkel styrning för att successivt övergå till en mer sofistikerad användning.

En av de viktigaste frågeställningarna för dig som ansvarar för en anläggning är att veta om en belysningsanläggning fungerar och om lamporna är tända eller släckta. GreenStreet ger dig direkt tillgång till detta och en mängd annan nyttig driftsdata i realtid.


STORA ENERGI- OCH MILJÖBESPARINGAR

Att vägbelysningen brinner med 100 procent hela natten trots avsaknad av trafik eller när den naturliga ljusnivån är tillräcklig är ett stort resursslöseri. Med GreenStreet kan du anpassa lampornas ljusnivå efter det faktiska behovet och uppnå mycket stora ekonomiska besparingar och minskad miljöpåverkan.

Image


TRAFIKSÄKERHET OCH FLEXIBILITET

Med GreenStreet anpassar du enkelt din belysningsanläggning till olika situationer. Det kan vara tid på dygnet, aktuell ljusnivå, solkalender eller trafikintensitet. Lampor vid övergångsställen och daghem kan ges förhöjd ljusnivå samtidigt som ljusnivån utmed en raksträcka kan reduceras till en lämplig men säker nivå.